RSS Feed

PUISI BAHASA JAWA

Posted by Kanjeng AnGga Panseria Label: ,

Sesanti (Kanggo Afiq)

Angsluping baswara anggawa duka

Tumlusup ing ati tanpa kena diwaleri

Sansaya wengi

Nglenggana sansaya ndadi

Sepi

Sepining diriDuh, wong bagus

Ngertiya nglenggananing jiwa

Kelangan rasa mecaki dina-dina

Tanpa ngerti,

Ngendi teba ngendi wewangenan

Aku isih kelingan

Nalikane ing plataran

Nyawang rembulan bebarengan

Nitiki wengi ngitungi lumintang

Sumebyar padhang ing lelangitanAku ngerti

Aku uga mung tansah nglakoni

Garising pepesthen kang wus dumadi

Amung siji tan dadi sesanti

Ugeming janji dak anti-anti

(lan sliramu mesthi ngerti, ora gelem ngerti)

Dudu nggresula dudu donga

Aku amung kepingin ngerti:

Kowe saiki ana ngendi?Pucuking wengi, karangmalang, 2 Agustus 2007

Dari mana aja

blogger web statistics
Literature W3 Directory - the World Wide Web Directory